Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Troubelice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc - úsekový technik pro obec Troubelice Petr Zlámal, tel.: 728 549 436

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km a jsou důležité z hlediska odtokových poměrů. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také dva další vodní toky na území obce Troubelice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Lukavice 10200785 4-10-03-055 0,000 - 13,4730
Dědinkovský p. 10199101 4-10-03-056 0,000 - 5,3120

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

Pověřený pracovník:
Mgr. Martin Totušek, tel. 956 957 231, mob. 725 257 600

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje ve správním území obce Troubelice pouze jeden vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 10196001 4-10-03-055 0,000 - 0,9710

 

  • Vodní toky, u nichž správce není určen
Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 10198240 4-10-03-055 0,000 - 2,1130
Bezejmenný tok 10191960 4-10-06-055 0,000 - 1,2400