Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Troubelice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Zdena Mraková – úsekový technik pro obec Troubelice
Tel.: 725 788 209
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km a jsou důležité z hlediska odtokových poměrů. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také jeden další vodní tok na území obce Troubelice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Lukavice 10200785 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 13,4730
Dědinkovský p. 10199101 4-10-03-0560-0-00 0,000 - 5,3120
bezejmenný tok 10195715 4-10-02-0610-0-00 0,000 - 1,4100

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

Rajon – příslušný správce VT na území obce Troubelice:
Rajon 705 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Ing. Petr Onderka
Tel.: 724 623 865, E-mail: Petr.Onderka@lesycr.cz 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje ve správním území obce Troubelice pouze jeden vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 10196001 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 0,9710

 

  • Vodní toky, u nichž správce není určen

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 10198240 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 2,1130
Bezejmenný tok 10191960 4-10-03-0550-0-00 0,000 - 1,2400
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001640.00164
starting _require0.039120.04077
end _require0.000140.0409
starting _initRouter2.0E-50.04093
finishing _initRouter0.152470.19339
starting init0.01080.20419
finishing init0.13460.33879
starting postDispatch0.065430.40423
finishing postDispatch0.673951.07817
finish3.0E-51.0782