Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány: 

Troubelice 352, 783 83 Troubelice
Tel.: 558 032 108
E-mail: troubelice@troubelice.cz
Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Tel.: 585 088 111
Fax: 585 088 298
E-mail: mu@unicov.cz
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.002010.00201
starting _require0.069690.0717
end _require0.000130.07184
starting _initRouter2.0E-50.07186
finishing _initRouter0.093110.16496
starting init0.011270.17623
finishing init0.072920.24915
starting postDispatch0.067590.31673
finishing postDispatch0.601650.91838
finish2.0E-50.9184