Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Uničov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Troubelice.

Osoby na území obce Troubelice budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

 V obci nejsou stanoveny žádné objízdné trasy. V případě nutnosti bude objízdná trasa stanovena obcí v součinnosti s Policií ČR. »
Dopravní omezení na území obce Troubelice
Objízdné trasy na území obce Troubelice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001460.00146
starting _require0.029510.03097
end _require0.000130.0311
starting _initRouter2.0E-50.03112
finishing _initRouter0.090870.12199
starting init0.01050.13249
finishing init0.068430.20092
starting postDispatch0.058880.25979
finishing postDispatch0.619640.87944
finish3.0E-50.87946