Užitečné odkazy

Informace určené pro občany/nemovitosti zasažené povodní:

Informace ohledně varovného signálu:

Nejbližší umístění oblastních spolků Českého červeného kříže a kontaktní informace:

Na níže uvedeném odkazu naleznete brožuru "Žijeme v záplavovém území", kterou vydala organizace Člověk v tísni o. p. s. Brožura je určena Všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří uvažují o koupi bytu či domu v záplavovém území. Cílem brožury je dodat věcné informace, které mohou pomoci při rozhodování o koupi bytu či domu poblíž vodních toků, při ochraně před negativními dopady povodní v záplavových územích a při zvládání již nastalé povodně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001530.00153
starting _require0.049750.05128
end _require0.000140.05142
starting _initRouter2.0E-50.05144
finishing _initRouter0.121970.17341
starting init0.00930.18271
finishing init0.114340.29705
starting postDispatch0.061270.35831
finishing postDispatch0.693831.05215
finish2.0E-51.05217