Schéma toku informací

Podle Metodického pokynu pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu

 

 

 

Zajištění včasného spojení a dostatečné informovanosti je jednou ze základních podmínek účinného zajištění ochrany před povodněmi. Základní prostředky pro zajištění nezbytného spojení mezi povodňovou komisí a ostatními účastníky ochrany před povodněmi je spojení pomocí pevných a mobilních telefonů, faxů, emailů (elektronické pošty). V případě nutnosti lze využít i krátkovlnných stanic HZS a Policie ČR. V případě selhání všech forem spojení je nutno zajistit předávání informací mobilními spojkami.

Při styku s médii je nutno postupovat obezřetně, vydávat pouze pravdivé a ověřené informace, zástupce médií neodmítat, nespekulovat.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001550.00155
starting _require0.038930.04048
end _require0.000150.04063
starting _initRouter2.0E-50.04065
finishing _initRouter0.119940.1606
starting init0.015760.17636
finishing init0.082250.25861
starting postDispatch0.066170.32477
finishing postDispatch0.622640.94742
finish6.0E-50.94748