Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou při změně svých kontaktních údajů povinni nahlásit jejich změnu předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001490.00149
starting _require0.032190.03368
end _require0.000110.03379
starting _initRouter2.0E-50.03381
finishing _initRouter0.120310.15412
starting init0.009450.16356
finishing init0.112510.27607
starting postDispatch0.062570.33864
finishing postDispatch0.519520.85816
finish2.0E-50.85818