Charakteristika zájmového území

Město Úvaly leží na území okresu Praha-východ, v SO ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, asi 20 kilometrů východně od centra Prahy. Úvaly se rozkládají uprostřed zeleně, lesů a hájů, množství rybníků a malebných přírodních zákoutí. K 1. 1. 2020 bylo ve městě evidováno 6 884 obyvatel. Výměra katastrálního území města činí 1 097 ha.

Katastrální území města Úvaly


Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 096,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (465,3 ha). Zbytek plochy tvoří lesní půda (275,4 ha), ostatní plochy (140,8 ha), zahrady (103,9 ha), zastavěné plochy (59,4 ha), trvale travní porosty (25,7 ha) vodní plochy (17 ha) a sady (9,2 ha).

Využití pozemků ve městě Úvaly (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Zastoupení
Orná půda 465,3 ha
Zahrady 103,9 ha
Ovocný sad 9,2 ha
Trvale travní porosty 25,7 ha
Lesní půda 275,4 ha
Zastavěné plochy 59,4 ha
Vodní plochy 17 ha
Ostatní plochy 140,8 ha 
Celková výměra k. ú. 1096,7 ha


Geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska patří město Úvaly do Poberounské subprovincie, Brdské oblasti, severovýchodního okraje Pražské plošiny. Leží na pomezí dvou plošin a to Úvalské a Uhříněveské. Nejstarší část Úval se nachází v úvalu, který vytvořil potok Výmola, jinak je okolí poměrně kopcovité. Na pravém břehu Výmoly se nachází vrch Vinice (298 m n. m.), který tak představuje nejvyšší místo v katastru města. Naproti němu se pozvolna zvedá Úvalský vrch (287 m n. m).


Klimatické charakteristiky

Na území města Úvaly je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm. 

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírným přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou a velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500 – 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8 – 9 °C. Následující tabulka charakterizuje klima v dané lokalitě.

Charakteristika teplé oblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 -8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001510.00151
starting _require0.030820.03233
end _require0.000130.03246
starting _initRouter2.0E-50.03248
finishing _initRouter0.084350.11683
starting init0.009980.12681
finishing init0.082980.20978
starting postDispatch0.08290.29268
finishing postDispatch0.617280.90996
finish3.0E-50.90999