Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Úvaly (Výmola)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Úvaly (Přišimaský potok)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Úvaly (Úvalský rybník)

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001710.00171
starting _require0.040880.04259
end _require0.000140.04273
starting _initRouter2.0E-50.04275
finishing _initRouter0.183140.22589
starting init0.010440.23633
finishing init0.13670.37303
starting postDispatch0.063230.43626
finishing postDispatch0.646911.08317
finish3.0E-51.0832