Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.002740.00274
starting _require0.038260.04101
end _require0.000130.04114
starting _initRouter2.0E-50.04115
finishing _initRouter0.111230.15239
starting init0.012550.16493
finishing init0.082330.24727
starting postDispatch0.061430.3087
finishing postDispatch0.682320.99103
finish5.0E-50.99108