Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Úvaly

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Úvaly a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města Úvaly spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik.

Vodní tok Výmola odvodňuje 124,1 km2, rozlohu středovýchodní části okresu Praha-východ. Délka toku činí zhruba 33,1 km. Výmola pramení v nadmořské výšce 425 m na severním okraji obce Mukařov. Tok se ubírá severním směrem, i když s četnými výchylkami. Nejprve tok protéká přes Babice, Březí a Sluštice k severozápadu, u obce Květnice se pak stáčí směrem severovýchodním. Za obcí se do Výmoly vlévá Sibřinský a Třebohostický potok, tok protéká městem Úvaly, kde do Výmoly zprava ústí Škvorecký potok. Dále Výmola směřuje přes Vyšehořovice k severovýchodu. Tok Výmoly probíhá převážně mírně zvlněnou krajinou, pouze u obce Březí, v Úvalech, a zejména u Vyšehořovic vytváří výrazně zahloubená údolí se zalesněnými prudkými místy a skalnatými svahy, především na pravém břehu.

Vodní toky na území města Úvaly

 

Základní údaje o vodních dílech na území města Úvaly

Přehled vodních děl na území města Úvaly naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Úvaly se nachází celkem 5 vodních děl. Jejich podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.