Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Tel.: 281 091 561 (městský úřad), 739 344 588 (starosta)
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz
Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 909 124 (městský úřad), 724 191 409 (tajemník)
E-mail: sekret1@mesto.brandysnl.cz
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 257 280 156, 950 874 444 (krajský úřad), 257 280 227 (hejtmanka)
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.