Užitečné odkazy

Informace určené pro občany/nemovitosti zasažené povodní:

Informace ohledně varovného signálu:

Nejbližší umístění oblastních spolků Českého červeného kříže a kontaktní informace:

Dále je zde k dispozici brožura "Žijeme v záplavovém území", kterou vydala organizace Člověk v tísni o. p. s. Brožura je určena Všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří uvažují o koupi bytu či domu v záplavovém území. Cílem brožury je dodat věcné informace, které mohou pomoci při rozhodování o koupi bytu či domu poblíž vodních toků, při ochraně před negativními dopady povodní v záplavových územích a při zvládání již nastalé povodně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001780.00178
starting _require0.039430.04121
end _require0.000170.04138
starting _initRouter3.0E-50.04141
finishing _initRouter0.120580.16199
starting init0.009860.17185
finishing init0.096050.2679
starting postDispatch0.062920.33082
finishing postDispatch0.643960.97477
finish3.0E-50.9748