Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Tel: 281 091 561 (úřad), 739 344 588 (starosta)
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz
Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 909 111 (ústředna), 602 440 459 (starosta)
Fax: 326 909 151
E-mail: epodatelna@brandysko.cz

Odbor životního prostředí
Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem
Ing. Vlastislav Horáček  - vedoucí odboru
Tel: 326 653 850, 602 271 433
E-mail: vlastislav.horacek@brandysko.cz

Oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
 
Ing. Jana Bucková - vedoucí oddělení
Tel: 326 653 854, 734 416 218
E-mail: jana.buckova@brandysko.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Josef Keřka, Ph.D. - vedoucí odboru
Tel: 257 280 396
E-mail: kerka@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství

Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA - vedoucí oddělení
Tel: 257 280 562, 725 997 836
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001550.00155
starting _require0.035830.03738
end _require0.000140.03752
starting _initRouter2.0E-50.03754
finishing _initRouter0.116070.15361
starting init0.0090.16261
finishing init0.067260.22987
starting postDispatch0.062290.29216
finishing postDispatch0.632360.92452
finish3.0E-50.92455