Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Tel.: 281 091 561 (městský úřad), 739 344 588 (starosta)
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel.: 326 909 111 (ústředna), 602 440 459 (starosta)
E-mail: epodatelna@brandysko.cz

Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru
- Ing. Vlastislav Horáček
Tel.: 326 653 850, mob.: 602 271 433
E-mail: vlastislav.horacek@brandysko.cz

Oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
 
Vedoucí oddělení
- Ing. Jana Bucková
Tel.: 326 653 854, mob.: 734 416 218
E-mail: jana.buckova@brandysko.cz

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: podatelna@kr-s.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru
- Ing. Jandurová Simona
Tel.: 257 280 803
E-mail: jandurova@kr-s.cz

Oddělení vodního hospodářství

Vedoucí oddělení
- Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA
Tel.: 257 280 562
E-mail: buresovamar@kr-s.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra