Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Úvaly.

Osoby na území města Úvaly budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při povodni může dojít k zaplavení a uzavření komunikací Na Ztraceném korci, Horova, Riegerova a U Výmoly. Objízdná trasa směrem na Újezd nad Lesy povede přes komunikace 5. května, Dvořákova a komunikaci I. třídy I/12. »
Dopravní omezení na území města Úvaly
Objízdné trasy na území města Úvaly

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00160.0016
starting _require0.045780.04738
end _require0.000140.04752
starting _initRouter2.0E-50.04754
finishing _initRouter0.151360.1989
starting init0.010020.20893
finishing init0.133960.34288
starting postDispatch0.071420.4143
finishing postDispatch0.537490.95179
finish3.0E-50.95182