Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí

Formulář pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí slouží k získání údajů potřebných pro naplnění databáze PPVN. Formulář je ve formátu pdf. Formulář se skládá ze dvou stran, pokyny pro jeho vyplnění jsou na samostatné stránce. Pro sběr údajů je v zásadě možné použít několik různých postupů:

  1. Vlastníkům ohrožených nemovitostí doručit vytištěný formulář spolu s pokyny pro vyplnění, a poté zajistit zpětný sběr vyplněných formulářů (poštou, do schránky, osobně).
  2. Formulář umístit na stránky města ke stažení tak, aby si mohli vlastníci formulář vytisknout a vyplněný jej odeslat zpět

Po doručení vyplněných vytištěných formulářů je pak možné data přepsat do databáze, která má shodnou strukturu vyplňovacích polí jako formulář.

Formulář pro tvorbu PPVN naleznete zde.
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001450.00145
starting _require0.027610.02906
end _require9.0E-50.02915
starting _initRouter2.0E-50.02917
finishing _initRouter0.078970.10813
starting init0.010080.11821
finishing init0.063810.18202
starting postDispatch0.062720.24474
finishing postDispatch0.647750.89249
finish2.0E-50.89251