Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou při změně svých kontaktních údajů povinni nahlásit jejich změnu předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001250.00125
starting _require0.043310.04457
end _require0.000140.0447
starting _initRouter2.0E-50.04472
finishing _initRouter0.10030.14502
starting init0.005270.1503
finishing init0.049490.19979
starting postDispatch0.031820.23161
finishing postDispatch0.466820.69843
finish2.0E-50.69846