Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Úvaly a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

Závod Pardubice:
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ing Petr Michalovich - ředitel závodu
Tel: 466 868 201
E-mail: michalovichp@pla.cz

Přímý výkon správy toku:

Provozní středisko - Lysá nad Labem
Nábřeží 406, 250 01 Brandýs n. L.-Stará Boleslav
Bc. Libor Novák - Vedoucí provozního střediska 
Tel: 725 393 123
E-mail: novakli@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Úvaly, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Výmola 10100135 1-04-07-0520, 1-04-07-0540
Škvorecký potok 10185587 1-04-07-0530
Přišimaský potok 10179566 1-04-07-0540
bezejmenný tok 10179569 1-04-07-0540
bezejmenný tok 10179571 1-04-07-0540

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Ing. Tomáš Sajdl
Tel: 956 953 201, 724 523 953
E-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Pracoviště:
Otakar Novák - rajon 311
Tel: 956 953 216, 602 705 485
E-mail: otakar.novak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Úvaly, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Horoušanský p. 10179595 1-04-07-0580
bezejmenný tok 10179598 1-04-07-058

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10179601 10179601 1-04-07-0580
HMZ 10179578 10179578 1-04-07-0550
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001520.00152
starting _require0.037590.03911
end _require0.000150.03926
starting _initRouter2.0E-50.03929
finishing _initRouter0.156880.19617
starting init0.011130.2073
finishing init0.158020.36531
starting postDispatch0.06380.42911
finishing postDispatch0.674891.104
finish2.0E-51.10402