Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Úvaly a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

Závod:
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice

Tel.: 466 868 211
Ředitel závodu - Ing. Petr Michalovich
Tel.: 466 868 201, e-mail: michalovichp@pla.cz

Přímý výkon správy toku:

Provozní středisko Lysá nad Labem
Nábřeží 406, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav
Vedoucí provozního střediska - Bc. Libor Novák
Tel.: 326 903 531, e-mail: novakli@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Úvaly, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Výmola 10100135 1-04-07-0520-0-00, 1-04-07-0540-0-00
Škvorecký potok 10185587 1-04-07-0530-0-00
Přišimaský potok 10179566 1-04-07-0540-0-00
Bezejmenný tok 10179569 1-04-07-0540-0-00
Bezejmenný tok 10179571 1-04-07-0540-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ východní Čechy, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 947 311, e-mail: or947@lesycr.cz
Vedoucí OŘ
- Ing. Karel Fišer

Tel.: 956 947 301, mob.: 724 623 931, e-mail: kasel.fiser@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území města:
Otakar Novák
Tel.: 956 947 359, mob.: 602 705 485, e-mail: otakar.novak@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Úvaly, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Horoušanský p. 10179595 1-04-07-0580-0-00
Bezejmenný tok 10179598 1-04-07-0580-0-00
  • Vodní toky bez určení správcovství

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 10179601 10179601 1-04-07-0580-0-00
HMZ 10179578 10179578 1-04-07-0550-0-00