Schéma toku informací

Podle Metodického pokynu pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu

Zajištění včasného spojení a dostatečné informovanosti je jednou ze základních podmínek účinného zajištění ochrany před povodněmi. Základní prostředky pro zajištění nezbytného spojení mezi povodňovou komisí a ostatními účastníky ochrany před povodněmi je spojení pomocí pevných a mobilních telefonů, faxů, emailů (elektronické pošty). V případě nutnosti lze využít i krátkovlnných stanic HZS a Policie ČR. V případě selhání všech forem spojení je nutno zajistit předávání informací mobilními spojkami.

Při styku s médii je nutno postupovat obezřetně, vydávat pouze pravdivé a ověřené informace, zástupce médií neodmítat, nespekulovat.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001480.00148
starting _require0.04080.04228
end _require0.000130.04241
starting _initRouter3.0E-50.04244
finishing _initRouter0.095070.13751
starting init0.009530.14704
finishing init0.065110.21214
starting postDispatch0.094240.30638
finishing postDispatch0.561720.8681
finish2.0E-50.86812