Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000680.00068
starting _require0.003260.00394
end _require7.0E-50.00401
starting _initRouter1.0E-50.00402
finishing _initRouter0.050170.0542
starting init0.004690.05889
finishing init0.055030.11391
starting postDispatch0.04560.15951
finishing postDispatch0.377320.53684
finish2.0E-50.53685