Hladinoměry - Dolní Bělá

Dolní Bělá (Bělá)

Hlásný profil kategorie C Dolní Bělá se nachází na mostě přes vodní tok Bělá pod Zámeckým rybníkem v obci Dolní Bělá. Na středním pilíři je umístěna vodočetná lať. Údaje o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Dolní Bělá povodňovému orgánu obcí Loza a Bučí a povodňovému orgánu ORP Kralovice. Provozovatelem je obec Dolní Bělá. 

 

Dolní Bělá - Berk (Bělá)

Hlásný profil kategorie C Dolní Bělá - Berk se nachází na mostě přes vodní tok Bělá nad soutokem s Veskou v části obce Dolní Bělá - Berk. Údaje o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Dolní Bělá povodňovému orgánu obcí Loza a Bučí a povodňovému orgánu ORP Kralovice. Provozovatelem je obec Dolní Bělá. 

 

Dolní Bělá PVL (Bělá)

Hlásný profil kategorie C Dolní Bělá se nachází na silničním mostku přes vodní tok Bělá. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem (manometrickou sondou) s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. 

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.00320.0039
end _require5.0E-50.00395
starting _initRouter1.0E-50.00396
finishing _initRouter0.047660.05163
starting init0.004580.05621
finishing init0.054720.11093
starting postDispatch0.002660.11359
finishing postDispatch0.303010.4166
finish2.0E-50.41661