Hladinoměry - Dolní Bělá

Dolní Bělá (Bělá)

Hlásný profil kategorie C Dolní Bělá se nachází na mostě přes vodní tok Bělá pod Zámeckým rybníkem v obci Dolní Bělá. Na středním pilíři je umístěna vodočetná lať. Údaje o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Dolní Bělá povodňovému orgánu obcí Loza a Bučí a povodňovému orgánu ORP Kralovice. Provozovatelem je obec Dolní Bělá. 

 

Dolní Bělá - Berk (Bělá)

Hlásný profil kategorie C Dolní Bělá - Berk se nachází na mostě přes vodní tok Bělá nad soutokem s Veskou v části obce Dolní Bělá - Berk. Údaje o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Dolní Bělá povodňovému orgánu obcí Loza a Bučí a povodňovému orgánu ORP Kralovice. Provozovatelem je obec Dolní Bělá. 

 

Dolní Bělá PVL (Bělá)

Hlásný profil kategorie C Dolní Bělá se nachází na silničním mostku přes vodní tok Bělá. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem (manometrickou sondou) s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik.