Hladinoměry - Dolní Bělá

Dolní Bělá (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části obce na mostě místní komunikace pod Zámeckým rybníkem. Na středním pilíři je umístěna vodočetná lať.
Provozovatelem je obec Dolní Bělá.

Dolní Bělá - Berk (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Dolní Bělá na mostě komunikace č. III/2042 nad soutokem Bělé a Vésky. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je obec Dolní Bělá.

Dolní Bělá PVL (Bělá)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části intravilánu obce na mostu silnice č. II/204. Profil je osazen tlakoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik.