Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá
Tel.: 373 394 347, 373 394 254
Fax: 373 394 347
E-mail: obec@dolnibela.cz

Manětínská 493, 331 41 Kralovice
Tel.: 373 300 211

Fax: 373 300 261
E-mail: podatelna@kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz

Odbor životního prostředí
Manětínská 493, 331 41 Kralovice
MVDr. Petr Pikeš - vedoucí odboru
(Tel.: 373 300 255, E-mail: pikes.petr@kralovice.cz)

Vodní hospodářství
Pavel Šubrt (Tel.: 373 300 238, E-mail: subrt.pavel@kralovice.cz)
Petra Machová (Tel.: 373 300 256, E-mail: machova.petra@kralovice.cz)

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Mgr. Martin Plíhal - vedoucí odboru
(Tel.: 377 195 332, E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz)

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Jakub Rataj - vedoucí oddělení
(Tel.: 377 195 379, E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz)

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra