Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá
Tel.: 373 394 347, 373 394 254
Fax: 373 394 347
E-mail: obec@dolnibela.cz

Markova 2, 331 41 Kralovice
Tel.: 373 300 261

Fax: 373 300 262
E-mail: podatelna@kralovice.cz, kralovice@kralovice.cz

Odbor životního prostředí
Manětínská 493, 331 41 Kralovice
Vedoucí odboru: MVDr. Petr Pikeš 
Tel.: 373 300 250
E-mail: pikes.petr@kralovice.cz)

Vodní hospodářství
Pavel Šubrt (Tel.: 373 300 258, E-mail: subrt.pavel@kralovice.cz)
Petra Machová (Tel.: 373 300 256, E-mail: machova.petra@kralovice.cz)

Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Tel.: 377 195 111

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz

Odbor životního prostředí
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Vedoucí odboru - Mgr. Martin Plíhal
Tel.: 377 195 332, 606 619 440
E-mail: martin.plihal@plzensky-kraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Ing. Jakub Rataj
Tel.: 377 195 379, 777 353 626
E-mail: jakub.rataj@plzensky-kraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003310.00401
end _require8.0E-50.00409
starting _initRouter2.0E-50.00411
finishing _initRouter0.049420.05353
starting init0.004610.05814
finishing init0.054220.11235
starting postDispatch0.045250.1576
finishing postDispatch0.394620.55222
finish2.0E-50.55224