Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Bělá a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
Tel.: 221 401 111
E-mail: pvl@pvl.cz, podatelna@pvl.cz

Závod Berounka
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Ing. Miloň Kučera - ředitel závodu

Tel.: 377 307 111

PS 5 - Provozní středisko Plzeň
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Ing. Jan Kail - vedoucí střediska
Tel.: 377 307 341, 724 268 530
E-mail: jan.kail@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje na území obce Dolní Bělá pouze tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku  IDVT ČHP
Bělá  10100287 1-11-01-0520-0-00, 1-11-01-0540-0-00
Bezejmenný tok 10263498 1-11-01-0540-0-00

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ západní Čechy, Krušnohorská 7, 360 10 Karlovy Vary
Ředitel OŘ: Ing. Miroslav Rozner
Tel.: 956 945 111, 956 945 301, 725 864 478
E-mail: or945@lesycr.cz, miroslav.rozner@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Dolní Bělá:
Ing. Luboš Redlich
Tel.: 956 945 358, 725 929 136
E-mail: lubos.redlich@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje na území obce Dolní Bělá pouze tento vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10278830 1-11-01-0530-0-00

 

  • Vodní toky bez určení správcovství

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 12003587 1-11-01-0540-0-00
Bezejmenný tok 10254630 1-11-01-0520-0-00
Bezejmenný tok 10256092 1-11-01-0540-0-00
Bezejmenný tok 10260948 1-11-01-0530-0-00