Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Bělá a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5
Tel.: 221 401 111, E-mail: pvl@pvl.cz

Závod Berounka
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
 
Tel.: 377 307 111

Přímý výkon správy toku: PS 5 – Plzeň
Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Karel Matějka (Tel.: 377 307 345, E-mail: matejka@pvl.cz)
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje na území obce Dolní Bělá pouze tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku  IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bělá  10100287 1-11-01-052, 1-11-01-054 0,000 - 21,798
Bezejmenný tok 10263498 1-11-01-054 0,000 - 1,573

  

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Tel.: 956 999 111, E-mail: lesycr@lesycr.cz


Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Berounky, PlzeňSlovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
František Šampalík, tel.: 956 955 111, e-mail: ost55@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Dolní Bělá:
Rajon 504 - Ing. Luboš Redlich, tel.: 956 955 504, 725 929 136, e-mail: lubos.redlich@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje na území obce Dolní Bělá pouze tento vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP Správcovství ř. km
Bezejmenný tok 10278830 1-11-01-053  0,000 - 6,721