Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Dolní Bělá

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Dolní Bělá a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím obce Dolní Bělá je potok Bělá, který je pravostranným přítokem Třemošné.

Bělá pramení na východním svahu Čertova vrchu ve výšce 605 m n. m., asi 8 km severozápadně od obce Dolní Bělá. Na území obce Dolní Bělá přijímá levostranný přítok Vesku. Bělá ústí zprava do Třemošné u Ledců v nadmořské výšce 350 m n. m. Celková délka toku je 20,8 km, plocha povodí činí 86,0 km2 a průměrný průtok při ústí 0,15 m3/s.

Veska pramení u osady Libenov v nadmořské výšce 570 m n. m., protéká Alžbětiným údolím a v Dolní Bělé v části Berk se v nadmořské výšce 458 m n. m. vlévá zleva do Bělé. Celková délka toku činí 6,7 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Bělá

Místo profiluQa [m3/s]Q355 [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Dolní Bělá, Bělá 0,369 0,008 2,200 4,000 7,400 11,00 15,50 23,00 30,10

Vodní toky na území obce Dolní Bělá

Vodní toky na území obce Dolní Bělá

Základní údaje o vodních dílech na území obce Dolní Bělá

Přehled vodních děl na území obce Dolní Bělá  naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Dolní Bělá se nachází vodní díla Zámecký rybník a Nový rybník. V k. ú. Horní Bělá se nachází Černý rybník. Podrobnější popis se nachází v kapitole Odtokové poměry.