Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Bělá (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Bělá - Berk (Bělá)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Dolní Bělá PVL (Bělá)

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000810.00081
starting _require0.002830.00364
end _require6.0E-50.0037
starting _initRouter1.0E-50.00371
finishing _initRouter0.05070.05442
starting init0.00490.05932
finishing init0.055970.11528
starting postDispatch0.047310.16259
finishing postDispatch0.389540.55213
finish1.0E-50.55214