Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá
Tel.: 603 575 687, 724 177 690 (starosta)
E-mail: obec@dolnibela.cz

Markova 2, 331 41 Kralovice
Tel.: 373 300 260, 724 181 150 (tajemník PK)
E-mail: kralovice@kralovice.cz

Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 10 Praha
Tel.:
 267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.