Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá
Tel.: 603 575 687
E-mail: obec@dolnibela.cz

Markova 2, 331 41 Kralovice
Tel.: 373 300 260
E-mail: kralovice@kralovice.cz

Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 195 111
E-mail: povodne@plzensky-kraj.cz

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
 267 121 111
F
ax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003370.00406
end _require7.0E-50.00413
starting _initRouter1.0E-50.00414
finishing _initRouter0.050720.05486
starting init0.004790.05965
finishing init0.055520.11517
starting postDispatch0.046750.16192
finishing postDispatch0.391840.55376
finish2.0E-50.55378