Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kralovice.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňová komise obce Dolní Bělá.

Osoby na území obce Dolní Bělá budou o uzavírce silnic a mostů varovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení silnice II/204 mezi obcemi Loza a Dolní Bělá, která se stane neprůjezdnou. V tomto případě lze použít objízdnou trasu z obce Loza po silnici II/205 směrem na Nekmíř a před Tlučnou odbočit vpravo a po místní komunikaci pokračovat směrem na Horní Bělou, odkud pokračuje objízdná trasa po silnici II/204 do Dolní Bělé. Při povodních může také dojít k zaplavení okolí mostního objektu na místní komunikaci v Dolní Bělé, pod Zámeckým rybníkem. V tomto případě se výrazně zhorší dopravní dostupnost severovýchodní části obce, která je za této situace dopravně přístupná pouze po polních cestách. »
Dopravní omezení na území obce Dolní Bělá
Objízdné trasy na území obce Dolní Bělá

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.