Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou povinni při změně svých kontaktních údajů nahlásit je předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

 

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.002850.00354
end _require6.0E-50.0036
starting _initRouter1.0E-50.00361
finishing _initRouter0.049660.05326
starting init0.004610.05787
finishing init0.055270.11314
starting postDispatch0.04760.16074
finishing postDispatch0.418610.57936
finish1.0E-50.57937