Užitečné odkazy

Informace určené pro občany/nemovitosti zasažené povodní:

Informace ohledně varovného signálu:

Nejbližší umístění oblastních spolků Českého červeného kříže a kontaktní informace:

Dále je zde k dispozici brožura "Žijeme v záplavovém území", kterou vydala organizace Člověk v tísni o. p. s. Brožura je určena Všem lidem, kteří žijí v oblastech ohrožených povodněmi, i těm, kteří uvažují o koupi bytu či domu v záplavovém území. Cílem brožury je dodat věcné informace, které mohou pomoci při rozhodování o koupi bytu či domu poblíž vodních toků, při ochraně před negativními dopady povodní v záplavových územích a při zvládání již nastalé povodně.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003080.0038
end _require8.0E-50.00389
starting _initRouter1.0E-50.0039
finishing _initRouter0.089620.09351
starting init0.004760.09827
finishing init0.0730.17127
starting postDispatch0.045560.21683
finishing postDispatch0.484390.70121
finish2.0E-50.70123