Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení
Ing. Bohumír Nový        
Jiří Kupka

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení
Ing. Stanislav Piorecký
Václav Konvalinka

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon
Avia 31 SDH Dolní Bělá Stanislav Roček Dolní Bělá 175, 331 52 Dolní Bělá -

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dolní Bělá

Místo Adresa Kontaktní osoba

Kapacita
ubytování /stravování

OÚ Dolní Bělá Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá MUDr. Tomáš Křiklán 15/45

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Smíšené zboží ENAPO Dolní Bělá 88, 331 52 Dolní Bělá    

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VODÁRNA PLZEŇ, a.s., středisko Kralovice Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň Miroslav Šiml - vedoucí provozu 337 396 304,
602 171 419
Dispečink: 377 413 444