Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Mgr. Martin Karlovec 
Ing. Václav Široký

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Ing. Stanislav Piorecký
Roman Šípek

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Kontaktní osoba Adresa Telefon
Ford Tranzit SDH Dolní Bělá Jiří Koudela Dolní Bělá 166, 331 52 Dolní Bělá 724 040 094

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Dolní Bělá

Místo Adresa Kontaktní osoba Mobil (neveřejný) Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
OÚ Dolní Bělá  Dolní Bělá 31, 331 52 Dolní Bělá Mgr. Martin Karlovec 15 45

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
prodejna COOP Dolní Bělá 144,
331 52 Dolní Bělá
Ivana Štorková 739 422 039,
373 394 263

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VODÁRNA PLZEŇ, a.s., středisko Kralovice Malostranská 143/2,
317 68 Plzeň
Miroslav Šiml - vedoucí provozu 337 396 304,
602 171 419
Dispečink: 377 413 444