POVODŇOVÝ PLÁN obce Dolní Bělá

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000903/2015; ze dne 23. 02. 2015
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 11744/2015-323; ze dne 05. 03. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kralovice - Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/5473/15 Stur; ze dne 27. 03. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 13. 06. 2023
offline verze 13. 06. 2023
digitalizovaná verze 13. 06. 2023
databáze POVIS 13. 06. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i