Srážkoměry - Dolní Bělá

Horní Bělá

Srážkoměrná stanice je umístěna v centru obce na střeše budovy obecní knihovny č. p. 74. Měření srážkových úhrnů zde probíhá po 10 minutách. Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Hvozd

Srážkoměrná stanice obce Hvozd je umístěna poblíž obecního úřadu. Provozovatelem je KÚ Plzeň. Měření srážkových úhrnů zde probíhá každých 10 minut. 

Líté

Srážkoměrná stanice v obci Líté, v části Spankov je umístěna u budovy č. p. 5. Jedná se o automatický celoroční srážkoměr s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem této stanice je obec Dolní Bělá. 

 

Nekmíř

Srážkoměrná stanice je umístěná v centru obce na střeše budovy obecního úřadu. Měření srážkových úhrnů zde probíhá každých 10 minut.
Provozovatelem stanice je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Plasy

Srážkoměrná stanice obce Plasy je lokalizována u rybníka v centru obce. Provozovatelem stanice je Povodní Vltavy, státní podnik. 

Trnová

Srážkoměrná stanice se nachází v jihozápadní části intravilánu obce na střeše obecní dílny (budova č. p. 267). Srážkoměr je nevyhřívaný. 
Majitelem a provozovatelem je obec Trnová