Hladinoměry - Hrubčice

Bedihošť (Valová)

Hlásný profil kat. C je umístěn na pěší lávce vedle silničního mostu č. 434-001 mezi obcemi Bedihošť a Hrubčice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starostové obcí Hrubčice a Bedihošť. Provozovatelem hladinoměru je obec Bedihošť.

Držovice (Romže)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu v ulici Olomoucká, v blízkosti fotbalového hřiště. Provozovatelem hladinoměru je město Prostějov.

Otonovice (Valová)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu č. 4341‐1 přes tok Valová v místní části obce Hrubčice - Otonovice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starostové obcí Hrubčice a Bedihošť. Provozovatelem hladinoměru je obec Hrubčice.

Polkovice (Valová)

Hlásný profil kat. B se nachází u silnice č. II/435 směrem na Oplocany na pravém břehu vodního toku Valová. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: celý vodní tok Valová. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Prostějov, Vrahovická ul. (Hloučela)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu na ulici Vrahovická, nedaleko objektu č. p. 198. Provozovatelem hladinoměru je město Prostějov.

Stražisko (Romže)

Hlásný profil kat. B se nachází v jihovýchodní části obce Stražisko v místní části Ptenský dvorek na pravém břehu Romže. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek Ptení - Prostějov. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

VD Plumlov (Hloučela)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části obce Mostkovice, přibližně 100 m pod údolní nádrží na levém břehu toku Hloučela. Profil je tvořen vodočetnou latí a hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platná pro úsek VD - ústí toku do Romže. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.