Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 517
E-mail: podatelna@hrubcice.cz
Odbor životního prostředí - Ing. Martina Cetkovská
Školní 3643/4, 796 01 Prostějov
Tel: 582 329 400
E-mail: Martina.Cetkovska@prostejov.eu

Oddělení ochrany životního prostředí - Ing. Hana Holinková
Tel: 582 329 493
E-mail: Hana.Holinkova@prostejov.eu
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 395
E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra