Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hrubčice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je říčka Romže (Valová). Tento tok s povodím 456,53 km2 odvodňuje velkou část Prostějovska. Romže pramení u vesnice Dzbel v nadmořské výšce 492 m, teče jihovýchodním směrem a u obce Uhřičice se vlévá zprava do Moravy v nadmořské výšce 192 m. Dolní tok Romže (pod Prostějovem) se někdy nazývá Valová. Nejvýznamnějším a nejdůležitějším přítokem Romže je řeka Hloučela, která se do Romže vlévá na území města Prostějov. Na toku Hloučely se nachází vodní dílo Plumlov.

Hydrologické charakteristiky vodního toku Romže (Valová)

Místo profiluř.kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Stražisko, Romže (Valová) 18,7 0,275 3,6 8,2 12,0 25,0 34,0
Hlásný profil kat. A VD Plumlov, Hloučela 10,6 0,583 7,4 16,5 21,0 35,0 41,0
Hlásný profil kat. B Polkovice, Valová (Romže) 5,1 1,43 13,5 27,0 34,0 52,0 60,0

 Vodní toky na území obce Hrubčice

Vodní toky na území obce Hrubčice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Hrubčice

Na území obce Hrubčice se nenachází žádná vodní nádrž, která by ovlivňovala odtokové poměry v obci.