Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A VD Plumlov, Hloučela

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Stražisko, Romže

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Hrubčice, Valová

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bedihošť, Valová

Evidenční list hlásného profilu kategorie B Polkovice, Valová (Romže)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Držovice, (Romže) 

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Prostějov, (Hloučela)