Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hrubčice 10, 798 21 Bedihošť
Tel.: 582 368 517
E-mail: podatelna@hrubcice.cz
náměstí T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Tel: 582 329 111
Fax: 582 342 338
E-mail: posta@izsol.cz
Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@olkraj.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.