Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Milan Mlateček (starosta) 582 368 517 724 301 752
Ing. Michal Skulník  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Mobil
Bc. Martin Richter

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Kontaktní osoba Adresa Telefon
AVIA 30 DVS 12 (obecní) Ing. Michal Skulník
Tatra 138-PL 1, Čerpadlo PPCA 800/GXV160 (obecní) Bc. Martin Richter
Elektrický vysoušeč (obecní) Milan Mlateček

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Hrubčice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Tělocvična ZŠ Místo ubytování Hrubčice 37 Mgr. Radmila Smolková 40 --
Školní jídelna Místo stravování Hrubčice 40 Jana Přidálková -- 30
Restaurace Drábek Místo stravování Hrubčice 10 Jaroslav Drábek -- 60

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Telefon
 COOP Jednota Hrubčice  Hrubčice 38  582 368 407

 Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
 VaK Prostějov, a.s. (cisterna)  Krapkova 1635/26, 79601 Prostějov  Ing. Pavel Řepka  582 301 001