Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Hrubčice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Přímý výkon správy toku:
Provoz Přerov, ul. 9. května 3123/109, 750 02 Přerov
Vedoucí provozu:
Veronika Mazánová, DiS., tel.: 581 200 491, e-mail: provozprerov@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km ve správě vodních toků Povodí Moravy, s. p. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Romže (Valová) 10219482 4-12-01-060, 070/1
Vřesůvka 10197303 4-12-01-069

 

  • Vodní toky, u kterých se správa neurčuje

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10186256 4-12-01-060