POVODŇOVÝ PLÁN obce Hrubčice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM050446/2014-219/Ro; ze dne 22. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Prostějov, Odbor životního prostředí
Č. j.: PVMU 145112/2014 40; ze dne 19. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 20. 03. 2018
offline verze 20. 03. 2018
digitalizovaná verze 20. 03. 2018
databáze POVIS 20. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i