Orientační vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Vyhlašování na malých povodích bez hlásných profilů je možné na základě orientačního měření srážek a nasycenosti povodí. Týká se to zejména povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnými srážkami a průtokovou odezvou je několik desítek minut nebo 1 až 2 hodiny.

Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním a podzimním období. Důležitou roli hrají charakteristiky povodí, tj. jeho velikost, tvar, nadmořská výška, sklonitost, druh a propustnost půd, vývoj říční sítě a jeho okamžitý stav, zejména vegetační pokryv a nasycenost povodí. Tu ovlivňují jednak předcházející srážky a způsob jejich odvedení, ale i teplota vzduchu ovlivňující v letních měsících značnou měrou výpar. Důležité také je, jak velká část povodí byla srážkami zasažena, případně, jestli srážky postupovaly po proudu nebo proti proudu hlavního recipientu. Na velikosti kulminačního průtoku se značnou měrou podílí také intenzita srážky.

Nasycenost povodí:

  • povodí nenasycené - v posledních 10 dnech nebyly velké srážky (orientačně ne více než 5 mm za den)
  • povodí nasycené - větší srážky v posledním období (např. 50 mm a více srážek za posledních 10 dní)

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Limitní srážka na povodí v mm za 24 hodin
Povodí Nenasycené povodí Nasycené povodí
Stupeň povodňové aktivity I. SPA II. SPA I. SPA II. SPA
Nižší a střední oblasti 40-60 60-70 20-40 40-50
Vyšší oblasti (nad 600 m n. m.) 50-70 70-80 30-50 50-60
Na území obce Troubelice se nenachází žádný automatický srážkoměr. Pro účely digitálního povodňového plánu byly vybrány nejbližší srážkoměrné stanice. Jedná se o:
  • Srážkoměrnou stanici Dubicko (ve správě ČHMÚ) »
  • Srážkoměrnou stanici Libina (provozovatelem je obec Libina) »
  • Srážkoměrnou stanici Moravičany (ve správě Povodí Moravy, s. p.) »
  • Srážkoměrnou stanici Paseka (ve správě ČHMÚ) » 
  • Srážkoměrnou stanici Police (ve správě obce Police na území obce Klopina) »
  • Srážkoměrnou stanici Rohle (srážkoměr je umístěn na OÚ a je ve správě obce Rohle) »

Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu obce v sekci Srážkoměry.

Další údaje o srážkách lze zjistit z webových stránek ČHMÚ a z aktuálních dat pozemních srážkoměrů provozovaných ČHMÚ.

Relevantní srážkoměrné stanice pro území obce Troubelice

Srážkoměrné stanice v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001880.00188
starting _require0.040810.04269
end _require0.000140.04283
starting _initRouter2.0E-50.04285
finishing _initRouter0.111740.15459
starting init0.011310.16589
finishing init0.074560.24046
starting postDispatch0.066910.30736
finishing postDispatch0.645920.95328
finish2.0E-50.9533