Hladinoměry - Mikulovice

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hladinoměrná stanice Bělá - Koliba se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Česká Ves (Bělá) - H1

Hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou je umístěno u silničního mostu v ulici Jesenická (na hranici katastrálního území České Vsi a Jeseníku). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Jeseník (Bělá)

Hladinoměr se nachází ve městě Jeseník, na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu na ulici Karla Čapka.

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil se nachází 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu, na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník.

Mikulovice (Bělá)

Hladinoměr se nachází na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Mikulovice (Olešnice)

Vodoměrná stanice je umístěná na návodní straně technického mostu v lesech.

Písečná (Bělá)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostě přes Bělou u č. p. 118. Přibližně 150 m protiproudně se nachází na středovém pilíři mostu pod lékárnou vodočetná lať.