Hladinoměry - Mikulovice

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hladinoměrná stanice Bělá - Koliba se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Česká Ves (Bělá) - H1

Hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou je umístěno u silničního mostu v ulici Jesenická (na hranici katastrálního území České Vsi a Jeseníku). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Jeseník (Bělá)

Hladinoměr se nachází ve městě Jeseník, na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu na ulici Karla Čapka.

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil se nachází 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu, na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník.

Mikulovice (Bělá)

Hladinoměr se nachází na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu ulice Hradecká. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Mikulovice (Olešnice)

Návrhový hlásný profil na vodním toku Olešnice ve vlastnictví obce Mikulovice. Bude umístěný na mostní konstrukci.

Písečná (Bělá)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostě přes Bělou u č. p. 118. Přibližně 150 m protiproudně se nachází na středovém pilíři mostu pod lékárnou vodočetná lať.