POVODŇOVÝ PLÁN obce Mikulovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR004385/2017; ze dne 27. 01. 2017
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 1877/922/46/2017; ze dne 23. 02. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí
Č. j.: MJ/10916/2017/02/OŽP/Šill; ze dne 22. 03. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 08. 2022
offline verze 23. 08. 2022
digitalizovaná verze 23. 08. 2022
databáze POVIS 23. 08. 2022
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i