Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Mikulovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mikulovice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejdůležitějším vodním tokem, který protéká Mikulovicemi, je řeka Bělá, kolem které se rozkládá převážná část zástavby obce. Jedná se o okrajový přítok Odry, do níž se vlévá na území Polska prostřednictvím Kladské Nisy, do které Bělá ústí po třiceti kilometrech za hranicemi ČR. Bělá pramení u obce Bělá pod pradědem v Hrubém Jeseníku, v nadmořské výšce 870 m a délka toku od pramenu po hranice ČR činí 32,8 km.

Koryto Bělé je v současnosti mnohem stabilnější, než u srovnatelně velkých toků v povodí Odry. Je tomu tak z důvodu zhušťující se zástavby v okolí řeky na pomezí 19. a 20. století, kdy se zde také začalo s hydroenergetickým využitím vody v průmyslových podnicích. Koryto bylo proto mnohokrát upravováno výstavbou jezů na spodní části toku nebo např. hrazením bystřin ve vyšších polohách. Na území města Jeseník byla Bělá kompletně upravena opěrnými zdmi a kamennou dlažbou již v roce 1928 a postupně se takto upravovaly úseky ve všech obcích na toku. V osmdesátých letech 20. století bylo zregulováno již 90 % délky toku.

Téměř veškeré opevňovací prvky byly zničeny při povodni v roce 1997, kdy se Bělou prohnala více než stoletá voda. Přibližně deset let poté se zde tok upravoval do dnešní podoby, ve které nacházíme pouze 2,1 km toku ponechané v přirozeném stavu. Město Jeseník je zkapacitněním koryta chráněno před padesátiletou vodou, přičemž ostatní obce mají rozptýlenější zástavbu a ochranu většinou před dvacetiletou vodou. Při stoleté vodě dojde k rozlití z koryta i na několika místech v Mikulovicích.

V dnešní době je také na Bělé zřetelný fenomén malých vodních elektráren, které se nachází na třinácti ze čtrnácti zde vybudovaných jezech. Na území Mikulovic se nachází čtyři vodní elektrárny. Na Bělé se nenachází žádná údolní nádrž, a v okolí toku existuje pouze velice malý počet rybníků. Využívání vody je tak vázáno na samotný tok, jehož kvalita je klasifikována II. třidou jakosti - tudíž jako mírně znečištěná voda.

Bělá má také mnoho přítoků, a to většinou v podobě různých potoků a říček. Pro Mikulovice je nejdůležitější řeka Olešnice, která pramení u obce Heřmanovice a vlévá se do Bělé v zastavěné části Mikulovic.

Základní charakteristiky průtoku vodního toku Bělá

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. C Jeseník  18 -- 15,6 26,90 47,50 67,80 92,30 132 168
Hlásný profil kat. A Mikulovice 5 3,92 30,9 -- 88,3 122 -- 219 270

 

 


Vodní toky na území obce Mikulovice

Průběh toku Bělá (převzato: Povodí Odry, státní podnik)

Základní údaje o vodních nádržích na území obce Mikulovice

Přehled vodních nádrží na území obce Střítež naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Na území obce Mikulovice se nachází celkem 3 vodní nádrže. U všech se jedná o jezy na vodním toku Bělá.