Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Mikulovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava

Závod:
Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava 5

Přímý výkon správy toku:
Provoz VHP Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Josef Holub, Tel.: 584402055, e-mail: jesenik.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé z dalších vodních toků na území obce Mikulovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny sestupně na základě délky.

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-094
ID toku: 10216185

 

Vodní tok Olešnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-094
ID toku: 10100556

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04091
ID toku: 10213913

 

Vodní tok U Celnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-095
ID toku: 10213626

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-094
ID toku: 10212985

 

Vodní tok Rameno Bělé
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10218546

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10215632

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-095
ID toku: 10216101
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Pracoviště:
Pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov
správce Ing. Jiří Solnický, tel.: 724525189, 956951243, e-mail: solnicky.ost51@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Mikulovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

 

Vodní tok Olešnice
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-093, 2-04-04-094, 2-04-04-091
ID toku: 10100556

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10210162

 

Vodní tok LP Lesního potoka v 0,4 km
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10214670

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10209897

  

Vodní tok LP Bělé v 5,5 km
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10217974

  

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10211061

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10211061

  

Vodní tok LP Bělé v 5,0 km
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10211338

  

Vodní tok PP Lesního potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10211832

 

Vodní tok LP Lesního potoka
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10216924

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10213986

 

  • Vodní toky bez určeného správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. 

 

Vodní tok Náhon S.K. Mikulovice
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-094, 2-04-04-091
ID toku: 10210048

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10214247

  

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10208714

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10210476

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10215369

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-091
ID toku: 10209157

 

Vodní tok HOZ
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-095
ID toku: 10216101

 

Vodní tok Náhon
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-094
ID toku: 10210104

 

Vodní tok Bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-094
ID toku: 10209272