Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Hlavní 5, 790 84 Mikulovice
Tel.: 584 459 020, 776 018 765
E-mail: podatelna@mikulovice.cz
Masarykovo nám.1/167, 790 01 Jeseník
Tel.: 584498151
E-mail: posta@mujes.cz
Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
Fax: 585 508 813
E-mail: posta@kr-olomoucky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.