Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Hlavní 5, 790 84 Mikulovice
Tel.: 584 459 020, 776 018 765
E-mail: podatelna@mikulovice.cz
Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník
Tel: 584 498 461
E-mail: regina.weiserova@mujes.cz

Vodní hospodářství - Ing. Lenka Šimková
Tel: 584 498 431
E-mail: lenka.simkova@mujes.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc
Tel.: 585 508 630
E-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra