Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A Mikulovice, Bělá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Mikulovice, Olešnice

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Písečná u Jeseníku, Bělá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Česká Ves, Bělá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Jeseník, Bělá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Bělá pod Pradědem - Koliba, Bělá

Evidenční list hlásného profilu kategorie C Lipová-Lázně, Staříč