Srážkoměry - Mikulovice

Česká Ves

Srážkoměrné čidlo je umístěno na střeše základní školy. Čidlo je v provozu od března do listopadu.

Mikulovice u Jeseníka

Srážkoměr Povodí Odry, státní podník umístěný vedle vodoměrné stanice u řeky Bělá.

Písečná u Jeseníka

Automatický srážkoměr s dálkovým přenosem dat je umístěn na budově obecního úřadu v Písečné. Provozovatelem je obec Písečná.

Rejvíz

Srážkoměr ve správě Povodí Odry, státní podnik umístěný v obci za rodinnými domy. 

SRV Mikulovice

Srážkoměrná stanice obce Mikulovice je umístěna na budově vodojemu nad obcí.

Stará Červená Voda

Automatická srážkoměrná stanice s dálkovým přenosem dat je umístěna na budově č. p. 112 v Nové Červené Vodě (bývalá MŠ). Stanice je ve správě obce.