Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce v rámci obce Adresa Telefon
Mgr. Roman Šťastný Starosta 776 018 765
Ing. Petr Dvořák Referent, stavební úsek 775 200 810

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce v rámci obce/JSHD Adresa Telefon Mobil
Jiří Zapletal Velitel JSHD 775 200 817  
Jaroslav Mrtka ml. Člen výboru pro sport,kulturu 775 200 824  
Jaroslav Maňur Referent, vodní hospodářství 775 200 812  
Václav Muzikant Velitel JSHD Široký Brod 776 572 701

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa
SDH Mikulovice Síly pro zabezpečení prací, CAS, čerpadla, pytle s pískem Nábřežní 419
SDH Široký Brod Síly pro zabezpečení prací Mikulovice 52
Plastkon product Lehká technika, pracovní nářadí Hlavní 147
K-Agro Mikulovice Traktor, čelní nakladač, vlek Mlýnská 158
Agro Česká Ves Lehká a těžká technika, pracovní nářadí Větrná 192, Česká Ves
Farma Široký Brod Lehká a těžká technika, pracovní nářadí Široký Brod 58
Oldřich Psotka Těžká technika, nakladače Hlucholazská 157
JPS Mikulovice Traktor, vlek, dodávka, bagr Hlavní 5

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Mikulovice

Místo  Typ Adresa   Kontaktní osoba Ubytovací/stravovací kapacita
ZŠ Mikulovice        Místo shromáždění, náhradní ubytování, stravování Hlavní 346

Mgr. Ivana Látalová

100 včetně stravy

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon
Hruška Mikulovice  Prodejna potravin  Hlavní 37    584 429 193

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon
Jesenická vodohospodářská společnost, s.r.o. Cisterny pitné vody  Tovární 202/3, 790 01 Jeseník   Jiří Kouřil   737 258 701