Hladinoměry - Klopotovice

Blata - Klopotovice 1 (Blata)

Hladinoměrná stanice kategorie C se nachází v obci Klopotovice, na vodním toku Blata, u silničního mostu nedaleko ČOV. Profil je ve správě obce Klopotovice a neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.

Klopotovice (Blata)

Hladinoměrná stanice kategorie B ve správě ČHMÚ se nachází na katastrálním území obce Klopotovice na silničním mostě přes vodní tok Blata. Stupně povodňové aktivity indikované tímto hlásným profilem jsou platné pro celou délku toku Blata.

Senice na Hané (Blata)

Hladinoměrná stanice obce Senice na Hané - Blata se nachází na mostní konstrukci v centrální části obce před Obecním úřadem Senice na Hané.

Vrbátky - Dubany (Blata)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Vrbátky se nachází na katastrálním území obce Blatec. Profil je umístěný na silničním mostě přes vodní tok Blata a neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů.

Vrbátky - Štětovice (Blata)

Hladinoměrná stanice kategorie C se nachází na lávce cyklostezky přes vodní tok Blata na katastrálním území Štětovice. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.005960.00666
end _require9.0E-50.00676
starting _initRouter1.0E-50.00677
finishing _initRouter0.052610.05938
starting init0.004810.0642
finishing init0.055550.11974
starting postDispatch0.002670.12242
finishing postDispatch0.678970.80139
finish2.0E-50.8014