Hladinoměry - Klopotovice

Klopotovice (Blata)

Hlásný profil kat. B se nachází ve východní části obce u mostu č. 43516-1 na pravém břehu vodního toku Blata. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro celý vodní tok Blata. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Olšany u Prostějova (Blata)

Hlásný profil se nachází na severovýchodě obce, na silničním mostě v obecní části Karlov. Jedná se o profil kategorie C, provozovatelem profilu je obec Olšany u Prostějova.

 

Senice na Hané (Blata)

Hladinoměrná stanice obce Senice na Hané - Blata se nachází na mostní konstrukci v centrální části obce před Obecním úřadem Senice na Hané. Provozovatelem stanice je obec Senice na Hané.

Vrbátky - Dubany (Blata)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Vrbátky se nachází na katastrálním území obce Blatec. Profil je umístěný na silničním mostě přes vodní tok Blata a neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů.

Vrbátky - Štětovice (Blata)

Hladinoměrná stanice kategorie C ve správě obce Vrbátky se nachází na lávce cyklostezky přes vodní tok Blata na katastrálním území Štětovice. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.