Hladinoměry - Klopotovice

Klopotovice (Blata)

Hladinoměrná stanice se nachází na katastrálním území obce Klopotovice na silničním mostě přes vodní tok Blata. Stanici provozuje ČHMÚ Brno. Stupně povodňové aktivity indikované tímto hlásným profilem jsou platné pro celou délku toku Blata.

Klopotovice 1 (Blata)

Hladinoměrná stanice se nachází na vodním toku Blata na silničním mostě. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS. Obec dále varuje obec Lobodice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Prostějov).

Senice na Hané (Blata)

Hladinoměrná stanice obce Senice na Hané - Blata se nachází na mostní konstrukci v centrální části obce před Obecním úřadem Senice na Hané.

Vrbátky - Dubany (Blata)

Hladinoměrná stanice Vrbátky - Dubany (Blata)ve správě obce Vrbátky se nachází již na katastrálním území obce Blatec. Profil je umístěný na silničním mostě přes vodní tok Blata a neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu.

Vrbátky - Štětovice (Blata)

Hladinoměrná stanice se nachází na lávce cyklostezky přes vodní tok Blata na katastrálním území Štětovice. Profil neposkytuje možnost on-line sledování vodních stavů na internetu. O překročení limitní hodnoty vodního stavu jsou členové povodňové komise informováni formou SMS.